Het juiste proces begint met het stellen van de juiste vragen.

  • Welke resultaten moeten de processen opleveren en voor wie
  • Welke input is er nodig en wie levert die?
  • Welke bewerkingen vinden er in het proces plaats?
  • Wie zijn daarbij betrokken (intern en extern)?
  • Welke hulpmiddelen zijn er nodig / wenselijk?
  • Hoe organiseer ik het proces efficiënt en doelmatig?

Veelal worden de eerste paar vragen overgeslagen, terwijl die juist het belangrijkst zijn. Niet zelden is het zo dat er bijvoorbeeld veel tijd en energie wordt gestoken in zaken die de klant helemaal niet belangrijk vindt. Ook komt het vaak voor dat niet alle input al aanwezig is en het proces te vaak onderbroken moet worden om die alsnog te verkrijgen. Het resultaat is een langere doorlooptijd en hogere kosten. Gaat het over efficiëntie, dan zien we dat dubbel werk nogal eens voor komt. Een servicemedewerker die een werkbon schrijft, die vervolgens op kantoor nog eens overgetypt moet worden. Een klant stuurt een order, die uw eigen medewerkers nog in uw systeem moeten invoeren.

Kortom: het kan vaak allemaal een stuk efficiënter en doelmatiger. Uw klant beter en sneller bedienen en ook nog tegen lagere kosten? Wij bekijken graag samen met u waar winst te behalen valt.